Shop Mobile More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Hobbyist Mỹ MỹFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 2 Years
Needs Core Membership
Statistics 364 Deviations 981 Comments 7,959 Pageviews
×

Newest Deviations

AdCast - Ads from the Community

×

Donate

SumieZhangI1 has started a donation pool!
19 / 100
100

You must be logged in to donate.
 • :icondahub:
  dAhub
  Donated Apr 2, 2016, 10:57:50 PM
  5
 • :icondahub:
  dAhub
  Donated Mar 30, 2016, 11:06:16 PM
  3
 • :iconkamjong-kai:
  kamjong-kai
  Donated Sep 29, 2014, 6:21:37 AM
  11

Comments


Add a Comment:
 
:iconlucymgomez:
lucymgomez Featured By Owner Edited Jul 18, 2016  Student Artist
Cảm ơn vì đã watch mình và fav art của mình nhaaa 
Reply
:iconsumiezhangi1:
SumieZhangI1 Featured By Owner Jul 21, 2016  Hobbyist Interface Designer
Không có gì, art của bạn đẹp lắm mà.
Làm quen luôn được không? :)))
Reply
:iconlucymgomez:
lucymgomez Featured By Owner Jul 22, 2016  Student Artist
Lucy g 99 nhaa
Reply
:iconsumiezhangi1:
SumieZhangI1 Featured By Owner Jul 24, 2016  Hobbyist Interface Designer
Su g 2k1 ạ. Xưng hô chị-em ~~~
Reply
(2 Replies)
:icontranngocmai:
TranNgocMai Featured By Owner Apr 15, 2016
Cám ơn vì đã watch mình và chúc bạn một ngày vui vẻ :)
Reply
:iconsumiezhangi1:
SumieZhangI1 Featured By Owner May 7, 2016  Hobbyist Interface Designer
Không có gì ^^
Reply
:iconjayprk2k1:
JayPrk2k1 Featured By Owner Apr 15, 2016  Student Interface Designer
thank for the watch <3
Reply
:iconsumiezhangi1:
SumieZhangI1 Featured By Owner May 7, 2016  Hobbyist Interface Designer
Không có gì ^^
Reply
:iconkmkman86:
kmkman86 Featured By Owner Apr 2, 2016  Hobbyist Artist
Thanks for +watch & +fav. ^^
Reply
:iconsumiezhangi1:
SumieZhangI1 Featured By Owner May 7, 2016  Hobbyist Interface Designer
No problem, my pleasure ^^
Reply
:iconwupig:
WuPIG Featured By Owner Apr 1, 2016
thanks+w :">
Reply
:iconsumiezhangi1:
SumieZhangI1 Featured By Owner May 7, 2016  Hobbyist Interface Designer
No problem, my pleasure ^^
Reply
:iconxichan0794:
xichan0794 Featured By Owner Mar 28, 2016
Thanks for the watch ♥
Reply
:iconsumiezhangi1:
SumieZhangI1 Featured By Owner May 7, 2016  Hobbyist Interface Designer
No problem, my pleasure ^^
Reply
:iconvani-cute:
vani-cute Featured By Owner Feb 5, 2015  Student Digital Artist
- watch back nha ^^ sẵn tiện l.quen nha ^^!
Reply
:iconsumiezhangi1:
SumieZhangI1 Featured By Owner Mar 25, 2016  Hobbyist Interface Designer
Hơn 1 năm trời tớ mới rep lại bởi bận quá, tớ watch lại rồi nhé.
Reply
:iconsunham86:
Sunham86 Featured By Owner Dec 15, 2014  Student Interface Designer
làm quen=]]
Reply
:iconkamjong-kai:
kamjong-kai Featured By Owner Sep 29, 2014  Hobbyist General Artist
Happy Birthday ^^
Reply
:iconisalline:
Isalline Featured By Owner Sep 28, 2014  Professional Interface Designer
Thank you so much for your support :love: !
Reply
:iconkimanh2000:
Kimanh2000 Featured By Owner Sep 26, 2014
Watch back ?
Reply
:iconriahwang12:
riahwang12 Featured By Owner Sep 24, 2014  Student Interface Designer
Nhớ t không?
Reply
:iconsumiezhangi1:
SumieZhangI1 Featured By Owner Mar 25, 2016  Hobbyist Interface Designer
Cả năm trời t mới lên lại, thấy thì rep lại thôi chứ giờ t mới phải hỏi thế. Sr nhiều...
Reply
:iconriahwang12:
riahwang12 Featured By Owner Mar 26, 2016  Student Interface Designer
chết bây O_o
t hỏi cái này từ tháng 9/14 cơ à:( (Sad) 
Reply
:iconsumiezhangi1:
SumieZhangI1 Featured By Owner Mar 26, 2016  Hobbyist Interface Designer
ừa...t thấy nó cứ chao đảo thế nào í, mịe nó... thấy có duyên quá O-O, hơn năm rồi... nick mốc luôn.
Reply
(1 Reply)
:iconlikozynika:
LikoZynika Featured By Owner Sep 20, 2014
watch back? please
Reply
Add a Comment: